• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

بررسی تفاهم نامه وزارت خانه های صمت و نیرو

تفاهم نامه امضا شده در وزارت خانه های صمت و نیرو در کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا بررسی شد.
نظرات سندیکا در فایل پیوست قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه