• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

کارگروه بورس سندیکا

اولین جلسه کارگروه بورس انرژی سندیکا در سال 1402، روز چهارشنبه 16 فروردین برگزار شد.
فایل صورتجلسه کارگروه در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه