• ایران
  • 1401/04/04
news-details
كميسيون‌ها

پیگیری هزینه متغیر تولید (AVC)

پیرو مصوبات جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا در روز شنبه 20 اردیبهشت 1399، نامه ای به شرکت مدیریت شبکه برق و هیات تنظیم بازار برق جهت پیگیری ابلاغ و اعلام نرخ های جدید هزینه متغیر تولید (AVC)، ارسال شد.
نامه های ارسال شده، در قسمت زیر قابل دسترسی است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه