• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و ششم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا روز یکشنبه 26 بهمن به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه