• ایران
  • 1403/03/08
news-details
كميسيون‌ها

جلسه دوازدهم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

دوازدهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز یکشنبه دوم آذر ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه