• ایران
  • 1403/03/08
news-details
كميسيون‌ها

جلسه سیزدهم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

سیزدهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز سه شنبه هشتم تیر ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه