• ایران
  • 1401/04/04
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و چهارم کمیسیون بیمه و مالیات

بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات سندیکا روز یکشنبه 11 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه