• ایران
  • 1403/04/30
news-details
كميسيون‌ها

اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه سندیکا روز سه شنبه 29 شهریور به صورت حضوری و در دفتر سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه