• ایران
  • 1403/03/29
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و یکم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

بیست و یکمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز دوشنبه هفتم بهمن ماه 1401 به صورت حضوری در دفتر سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه