• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه اول کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

اولین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی با موضوع "بررسی پیش نویس دستورالعمل بند "ت" ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه"، در تاریخ شنبه 15 دی ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه