• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه اول کمیسیون مهندسی و سیستم ها

اولین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها در تاریخ یکشنبه 7 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه