• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه دوم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

دومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه