• ایران
  • 1402/09/09
news-details
كميسيون‌ها

جلسه سوم کمیسیون آموزش و پژوهش

سومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه شنبه نهم بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه