• ایران
  • 1403/03/08
news-details
كميسيون‌ها

جلسه سوم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

سومین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها در تاریخ شنبه 4 اسفند 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه