• ایران
  • 1399/07/10
news-details
كميسيون‌ها

جلسه پنجم کمیسیون آموزش و پژوهش

پنجمین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه