• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه ششم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

ششمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز شنبه 1 تیر ماه 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه