• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هفتم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

هفتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه 29 تیر 1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه