• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه یازدهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 14 دی ماه 1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.

فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه