• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه دوازدهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

دوازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه شنبه 17 دی ماه 1398 در پژوهشگاه نیرو تشکیل شد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه