• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه چهاردهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

چهاردهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه 28 دی ماه 1398 در شرکت تولید برق سپهر تشکیل شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه