• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه پانزدهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

پانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه 1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه