• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

نظرات سندیکا در مورد رویه جدید بازار میان روزی

پیرو مصوبات جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا و عطف به نامه مورخ 1399/4/4 شرکت مدیریت شبکه برق ایران، کارگروه بازار میان روزی سندیکا با بررسی رویه جدید بازار میان روزی که در اردیبهشت ماه سال جاری تدوین شد، طی نامه ای به شرکت مدیریت شبکه برق و هیات تنظیم بازار برق نظرات و پیشنهادهای اصلاحی این تشکل را در مورد رویه جدید اعلام کردند.
نامه ارسال شده، در قسمت زیر قابل دسترسی است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه