• ایران
  • 1400/02/18
news-details
اخبار

در جلسه اخیر هیات تنظیم بازار برق صورت گرفت؛
بررسی سناریوهای تعیین سقف انرژی در سال 1400

هیات تنظیم بازار برق صبح امروز چهارشنبه بیست‌وپنجم فروردین با موضوع تعیین سقف نرخ انرژی در سال ۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه پنج سناریو به شرح زیر مطرح شد:
۱- پوشش سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌ جدید.
۲- پوشش سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌ جدید با فرض منتفع‌شدن سرمایه‌گذار از قراردادهای خرید تضمینی پنج‌ساله برنامه پنجم.
۳- پوشش سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌ جدید با فرض منتفع‌شدن سرمایه‌گذار از قراردادهای خرید تضمینی هفت‌ساله برنامه ششم.
۴- پوشش سرمایه‌گذاری برای نیروگاه جدید و با فرض نرخ بازده داخلی ۵.۸ درصد و منتفع شدن سرمایه‌گذار از درآمد گواهی ظرفیت به عنوان ودیعه.
۵- پوشش هزینه خرید نیروگاه واگذارشده.
پس از آن در ادامه جلسه با ارائه دلایل و توضیحاتی، چهار سناریو حذف شد و سناریوی دوم به عنوان سناریوی پیشنهادی اصلی مد نظر قرار گرفت.
در این سناریو ابتدا با فرض سود صفر، سقف نرخ انرژی از ۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ به ۸۹۴ ریال در سال ۱۴۰۰ رسید و متوسط نرخ خرید برق هم از ۸۱۱ ریال در سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۰۶۷ ریال در سال ۱۴۰۰ محاسبه شد.
همچنین با فرض سود ۵.۸ درصد، نرخ سقف در سال ۱۴۰۰ عدد ۲۲۰۰ ریال و متوسط نرخ خرید برق هم ۲۳۰۰ ریال برآورد شد.
در ادامه این جلسه اعضای هیات تنظیم بازار برق با بیان اینکه برای یک بنگاه اقتصادی باید حداقل سود در نظر گرفته شود و فرض سود صفر و تنها پوشش‌دادن هزینه‌ها منطقی نیست، با درنظرگرفتن سناریوی دوم بدون لحاظ سود، مخالفت کردند.
علاوه براین موضوع دیگری در این جلسه از سوی اعضای هیات تنظیم پیشنهاد شد مبنی بر آنکه برای عرضه نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود، به طوری که به عنوان مثال حداکثر ۶۰ درصد برق تولیدی‌ نیروگاه‌ها قابل فروش در بازار عمده‌فروشی باشد و مابقی آن را در بورس انرژی و یا در قالب قراردادهای دوجانبه عرضه و به فروش برسانند که در این صورت خرید برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق محدود به فصل تابستان و ساعات اوج بار خواهد شد.
این موضوع با اشاره به این امر مطرح شد که روز گذشته با وجود تقاضای قریب به ۴۰۰ مشترک برای خرید در بورس انرژی، عرضه صورت‌گرفته از سوی نیروگاه‌ها با بیان این دلیل که منتظر تعیین نرخ سقف انرژی در جلسه هیات تنظیم بازار برق هستند، بسیار کم بوده است.
همچنین پیشنهاد شد که نرخ برق در سال ۱۴۰۰ با توجه به محدودیت مذکور حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
در نتیجه با پیشنهادهای مطرح شده و فروض در نظر گرفته شده، مقرر شد در جلسه آینده هیات، سناریوی بازنگری‌شده‌ای پیشنهاد شود که بازار عمده‌فروشی با وجود تفاوت تعبیر، به عنوان بازار متعادل‌ساز در نظر گرفته شود که احتمالا تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی در آن بی‌معنی است.
لذا مقرر شده است در جلسه آتی هیات تنظیم بازار برق، با هدف رشد معماری بازار برق و با در نظر گرفتن پارامترهای بازار متعادل‌ساز، نرخ متوسط خرید برق از نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ محاسبه و نهایی شود.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه