• ایران
  • 1401/02/27
news-details
اخبار

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی تاکید کرد:
نظرات تشکل‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دهید

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تمامی دستگاه اجرایی را مکلف کرد در تدوین و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار نظرات تشکل‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
در بخش دیگری از این بخشنامه تصریح شده است که دستگاه‌های اجرایی به همراه پیشنهاد مقررات و رویه ها، نظرات دریافتی از تشکل های ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش و یا رد آنها را به مرجع تصمیم‌گیر ارسال کنند.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه