• ایران
  • 1403/04/30
news-details
اخبار


چالش‌های معاملات برق و پیشنهاد‌های اصلاحی

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مشکلات شش‌گانه نیروگاه‎های خصوصی تولیدکننده برق را یادآور شده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای مواجهه با این مسائل اعلام کرده و خواستار همکاری بورس برای پیاده‌سازی این راهکارها به منظور جلوگیری از ایجاد زیان مضاعف در این صنعت زیرساختی شده است.
در این نامه که به امضای حسنعلی تقی زاده لنده، رییس هیات مدیره سندیکا رسیده، به عدم اجرای مصوبات برنامه پنجم توسعه در خصوص اصلاح نرخ پایه آمادگی در طول برنامه پنجم توسعه (از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵)، شفاف نبودن مدل تعیین نرخ و عدم اصلاح نرخ خرید انرژی در بازار عمده‌فروشی برق و عدم ابلاغ نرخ‌های سال ۱۴۰۳ علیرغم گذشت 8۰ روز از سال به عنوان بخشی از مهمترین مشکلات شرکت های غیردولتی تولیدکننده برق اشاره شده است.
همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و عدم در نظر گرفتن خسارت تأخیر، بهره برداری وزارت نیرو از شرایط اقتصادی مسلط و نگرانی بخش خصوصی بابت حضور شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به عنوان خریدار عمده برق در بورس انرژی و عدم استقلال نهاد تنظیم گر بخش برق (هیأت تنظیم بازار برق ایران) هم از دیگر مشکلاتی است که در این نامه به آن پرداخته شده است.
سندیکا در بخش پایانی نامه با استناد به مفاد بخشنامه شماره 44799 مورخ 1403/3/13سرپرست ریاست جمهوری و تصریح بر اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به و‌یژه تأکید بر شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی پیشنهادات خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
1. ابلاغ نرخ‌های آمادگی و سقف بازار عمده‌فروشی در سال ۱۴۰۳ متناسب با شرایط اقتصادی موجود و جبران تأخیر در ابلاغ به‌صورت پرداخت بابت آمادگی تا زمان ابلاغ نرخ
2. اضافه شدن بندی بابت خسارت تأخیر در تأدیه پرداخت در قراردادهای خرید برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران از نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی
3. تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق زیر نظر شورای رقابت
4. بر اساس برنامه اولیه وزارت نیرو مبالغ هفتگی پرداختی و خریداری نشده توسط شرکت‌های توزیع از بورس انرژی به‌صورت هفتگی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران
جهت پرداخت خرید برق از بازار عمده‌فروشی بازگشت داده شود و بین نیروگاه‌ها تقسیم شود
5. تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان آن سازمان، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، وزارت نیرو و حسب ضرورت سایر نهاد های ذیربط برای بررسی و تحلیل معاملات برق به صورت هفتگی و تعیین راهکار در جهت شکل گیری بورس واقعی
متن کامل نامه در قسمت فايل‌هاى مرتبط در دسترس است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه