• ایران
  • 1398/11/28
اخبار

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیش از برگزاری اولین جلسه دوره جدید هیات تنظیم بازار برق در نامه‌ای به دبیر این هیات خواستار تعیین تکلیف موضوع نرخ پایه آمادگی و سقف بازار در این جلسه شد. 
متن این نامه به شرح زیر است: 


جناب آقای دکتر حیدری
دبیر محترم هیات تنظیم بازار برق 

با سلام و احترام؛
نظر به اینکه نرخ پایه آمادگی و سقف بازار بر اساس مصوبه غیر قانونی شماره ۲۶۳ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ هیات تنظیم بازار برق، از سال ۱۳۹۴ تاکنون ثابت نگاه داشته شده است و عطف به دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای اقتصاد، وزارت نیرو موظف بوده است حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی‌نفعان ابلاغ نماید، لیکن با گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ مذکور اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، خواهشمند است دستورفرمایید موضوع با اولویت و در اولین جلسه هیات تنظیم بازار برق تعیین تکلیف گردد. 

                                                                                                                          پرویز غیاث‌الدین
                                                                                                                           دبیر سندیکا
 

ارسال دیدگاه