• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه یازدهم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

یازدهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز یکشنبه سی شهریور ماه 1399 به صورت حضوری- مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه