• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هفتم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

هفتمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز شنبه 26 مرداد ماه 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه