• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه نهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

نهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه شنبه 16 مهر 1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه