• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هجدهم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

هجدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه 14 تیر ماه 1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه