• ایران
  • 1401/04/05
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و یکم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

بیست و یکمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا روز دوشنبه 10 شهریور به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه