• ایران
  • 1401/02/27
news-details
كميسيون‌ها

جلسه شانزدهم کمیسیون مالی و اقتصادی

شانزدهمین جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی سندیکا روز دوشنبه 8 آذر ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه