• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه نوزدهم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

نوزدهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز یکشنبه نوزدهم اسفند ماه 1400 به صورت حضوری-مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه