• ایران
  • 1403/03/08
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیستم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

بیستمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز سه شنبه هفتم تیر ماه 1401 به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه