• ایران
  • 1402/03/12
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هشتم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

هشتمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز یکشنبه یکم دی ماه 1398 با حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه