• ایران
  • 1403/03/08
news-details
كميسيون‌ها

جلسه نهم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

نهمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز یکشنبه یکم تیر ماه 1399 با حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه